Landet Rikervid > Falkerstrand

Falkerstrand

Jarldømmet Falkerstrand strækker sig hele vejen langs den sydlige del af Kaldargat. Lever primært af fiskeri samt mindre eksport af luksus genstande (smykker og små gude idoler skåret i rav). De fleste indbyggere er dygtige svømmere og sejlere, med et nært slægtskab til havet. Jarldømmet er splittet mellem Niikur og Kestrel slægterne, hvor Niikur er den ældste, men også mest jævne slægt, der for de fleste vedkommende er både kompetente sejlere og jægere, mens Kestrel tilflytterne er områdets overklasse. Kestrel slægten er kendt for deres politiske tæft og dygtige falkonerer. 

Da dragen fløj over Rikervid var det ikke kun på jorden dens livsblod faldt og skabte liv, men også i vandene. Det liv der tog form der er lige så varieret som det liv, der voksede op af jorden: Hvor landet har hjorte, ulvekobler, mennesker, ensomme kæmper og hærgende orker, har vandet hvaler, stimer af sild, krabber og sværme af gopler. Spørger man indbyggerne i Falkerstrand er der dog andet og mere i vandet, end de banale skabninger som snart alle i Rikervid kender. Levn fra svundne tider findes lige under bølgernes brydning.

Niikur-slægten 

Legenderne vil nemlig vide at Falkerstrand er ganske særlig. Ikke bare fordi den oprindelige befolkning her er af en særlig hårdfør støbning, men også fordi deres aner er ganske anderledes end de fleste andres: De oprindelige indbyggere af Falkerstrand nedstammer nemlig fra Niikur-folket – det folk, der levede under bølgerne i tidernes morgen, og  hviskede historier vil fortælle at de stadig gør det. Er man et særligt heldigt barn af Niikur-slægten, så fødes man med en smule svømmehud mellem tæer og fingre – et tegn på at forfædrenes blod er særligt stærkt i familien.

Ifølge lokale legender at der endda stadig folk af denne slægt i Falkerstrand, der har kontakt til de af det aller reneste blod: Efter sigende er der to gange om året, ved jarlsflod – når tidevandet står særligt højt – mulighed for at man i de mest øde egne af jarldømmet kan modtage gaver fra Niikur-folket: Gaver i form af store klumper rav, skåret ud i smukke og mærkværdige figurer, samt diverse ædelmetaller hentet op fra det dybeste dyb. Faktisk er der flere af jarldømmets købmænd af Niikur-slægt, der siges at have skabt formuer på at sælge ravfigurerne til resten af Rikervid, hvorfor man af og til kan være heldig at finde dem udenfor Falkerstrands grænser.

Men disse gaver kommer ikke uden en pris. Niikur-folket skal hyldes efter de gamle traditioner. Traditioner, som druiderne der havde forstand på havet, var de mest vidende omkring. Med udstødelsen af druiderne fra Rikervids jarldømmer er mange af disse traditioner gået tabt – men det forhindrer ikke Niikur-slægten i Falkerstrand i stadig at prøve. Også selvom visse af de gamle ritualer nu tager lidt… anderledes drejninger. 

Kestrel-slægten

Men alt er ikke fryd og gammen i Falkerstrand. Niikur-slægten har, til trods for deres historie som den oprindelige befolkning, så småt måtte vige for den udefrakommende Kestrel-slægt henover de sidste mange hundrede år. Rygterne vil vide at disse udspringer fra Grimatjorns oprindelige befolkning, men kun slægten selv ved dette med sikkerhed.

Kestrel-slægten, der ikke var bundne af traditioner og cementerede måder at gøre tingene på, formåede over tid at udmanøvrere Niikur-slægten på jarldømmets betydningsfulde poster. Til trods for at de i antal var få, så var de dygtige politikere og drevne forretningsfolk. Hvornår præcist jarldømmet kom til at hedde Falkerstrand vides ikke, men Niikur-slægten har aldrig lagt skjul på at navnet naturligvis må stamme fra Kestrel-slægtens våbenskjold: En falk. 

Selvom de mange år der er gået siden slægtens ankomst (og efterfølgende overtagelse af jarlposten) ikke har fået konflikten imellem de to slægter til at gå i glemmebogen, er den så småt udvisket hos jarldømmets almindelige befolkning og er mere eller mindre erstattet af et had/kærlighedsforhold. Højere oppe i Falkerstrands politiske hierarkier er alt dog ikke fryd og gammen og der kæmpes stadig om magt og indflydelse over jarldømmet imellem de to slægter.

I dag sidder Arngrim Kestrel på posten som Falkerstrands jarl. Arngrim har gjort meget for at udjævne forskellene mellem de to slægter, men rygter vil vide at det primært skyldes, at han ikke nærer megen respekt eller god vilje mod sin egen. Meget utraditionelt har han da også valgt at tage sig en personlig rådgiver fra Niikur-slægten, meget til hans egen families store fortrydelse og åbenlyse mishag. 

Rådgiveren er ingen anden end vore alles elskede Ranald af Falkerstrand.