Rikervid setting > Landet Rikervid

Landet Rikervid

Tidligere var Rikervid dækket i store vidtstrakte skove, men efter borgerkrigens udbrud har man brændt store stræknin ger af skove ned for at gøre plads til borge og krigsmaskiner. Hvor landet tidligere var dækket af urskov begynder kornmarker at brede sig. Over skoven i nord rejser fjeldene sig op af træerne med sneklædte tinder.

Rikervid består af et kludetæppe af jarldømmer, nogle er kun en samling af et par fatige landsbyer mens andre strækker sig over rige landområder og rige købstæder.

Nedenfor er beskrevet de vigtigste landområder, jarldømmer, byer og øer i landet Rikervid.

Abilø

Abilø er kendt for dens æbler, æblesnaps, fiskeri, rige kultur og dens mange traditioner. Øen består af små æblelunde og på midten af øen ligger Abilgård. Abilgård var hjemsted for Erikslægten, hvis urfader var Erik Abilgod. Jagten har i nyere tid fået overdraget øen ved Tinge. Læs mere om Abilø

Abilø

Akø

Gammel druide ø dedikeret til Grokulten. Uvis hvad status er på øen nu. Det  siges at Akø er hevet op fra midten af landet og smidt i havet af den vrede jætte Holmsaxa efter han blev snydt af Ketil den Snu. Hullet fyldtes af tårer fra Holmsaxas kone Solvia og det blev til Erlendsø.

Andarat

Andarat er et meget stormfuldt sletteområde med lange, kolde efterårs- og vintermåneder. Man lever hovedsageligt af fårehold og af at grave tørv, men er også kendt for deres fine uldklæder og mange dygtige skjalde. Da havet er stormfuldt og farligt er fiskeriet meget begrænset. Der er langt mellem gårdene i Andarat og måske derfor er de kendt som et meget gæstfrit folk.

Området er styret af et råd af ældste, der leder i fællesskab. Traditionelt har de valgt en til at repræsentere sig på Tinge. Andarat er et traditionspræget område der støttede Kongen under det Røde År. 

andarat

Barland

Det magtfulde jarldømme Barland er kendt for deres særdeles kraftige snapse. Mod nord strækker bygmarkerne sig så langt øjet rækker. Området har en livlig handel på begge sider af Skjolgat.

Barland har traditionelt støttet Rolfgards besiddelse af kongemagten. Også under Det Røde År støttede man kongemagten og druiderne. Hrafnir belejrede og indtog hovedstaden, hvorefter man styrtede den siddende jarl og indsatte en ny.

Edamark

Edamark er et goldt og tomt område bestående af slette og sne. Få vender tilbage fra området og kun de mest erfarne jægere fra Snorrefjeld vover sig derind.

Isen og jætterne hersker her.

Erland

Erland er blandt Rikervids rigeste jarldømmer, den fede lerjord gør Erland både frugtbart og danner basis for deres primære handelsvare; de smukke og karakteristiske lerkrukker. Men også den livlige handel der foregår primært fra kystbyen Veggeborg, og sekundært fra jarldømmets hovedby Leiraby, har været med til at gøre jarldømmet rigt.  

Læs mere om Erland

Falkerstrand

Jarldømmet Falkerstrand strækker sig hele vejen langs den sydlige del af Kaldargat. Lever primært af fiskeri samt mindre eksport af luksus genstande (smykker og små gude idoler skåret i rav). De fleste indbyggere er dygtige svømmere og sejlere, med et nært slægtskab til havet. Jarldømmet er splittet mellem Niikur og Kestrel slægterne, hvor Niikur er den ældste, men også mest jævne slægt, der for de fleste vedkommende er både kompetente sejlere og jægere, mens Kestrel tilflytterne er områdets overklasse. Kestrel slægten er kendt for deres politiske tæft og dygtige falkonerer. Læs mere om Falkerstand

Feldir

De dybe skove i Feldir er rigt på storvildt, bjørne, ulve, elsdyr og deslige. Man lever som man altid har gjort af hvad man kan jage og samle i skoven. Feldir er især kendt for deres fine pelsværk. Ved Berfjord ligger den strategiske beliggende fæstning og handelsby Berborg. Feldir Elven forbinder Stenbakken med Berfjord. Man siger at folk fra Feldir er godmodige mennesker, der nødig laver om på tingene. I dag regeres Jarledømmet af den unge Njal Tokesøn, hvis far døde i årene op til det røde år. Ursaar-ættens deltagelse i det røde år kom meget sent – da krigen næsten var forbi “Nogle jarler har sit at skulle mene om dette”.

Berborg

Berborg ligger i bunden af Berfjold og ud til Skjolgat, i jarldømmet Feldir. Det ældre fæstningsværk danner rammen for en af de vigtigste handelsbyer i området. 

Fengmark

Jarldømmet ligger nord for Raga Elven. Bønderne nyder godt af Raga Elevens årlige oversvømmelser, der gør området usædvanligt frugtbart. Mens de åbne engarealer gør området perfekt til det hesteopdræt som Fengmarken er kendt for. 

Ragaelven

Ragaelven er den store flod der virker som landegrænse  mellem Rikervid og Aquilon. Elven er brusende og farlig at forcere, især i forårsmånederne hvor den er fyldt med smeltevand fra Svartfjeldene. 

Gottvid

Lille jardømme. Kendt for deres søde lindemjød. Blander sig sjældent i konflikter og mægler tit i stridigheder udenfor tinge. Folk fra Gottvid er kendt for at være retfærdige og temmelig festligt anlagt. Stortinget bliver holdt i en af Gottvids mindre byer, Tinge.

Tinge

I den lille by afholdes Stortinget hvert år, hvor jarlerne og andre stormænd samles for at afklare stridigheder. Beboerne tjener lidt ekstra penge på at indkvartere jarlerne. Nogle familier har endog et hus i byen.

Grimartjorn

Stor mørk mose hvor det rygtes at døden bor. Gemmested for mange af Visnedruiderne. Store kultesteder præger stadig landskabet op mod mosen, hvis man tør vove sig derind.

Draugur Øerne

Også kendt som Store Draugur og Lille Draugur. Bugten hedder Draugur Bugten. Der er nogle oldgamle gravhøje på øerne.
Det siges at de døde går på øen og at bugten fryser til om efteråret i det hensides så de døde kan vandre ind i landet.
Selv druiderne vovede sig ikke ud på øerne.

Grimarvid

Vidtstrakt skovområde med flere gamle kultsteder. Området ligger hen som urskov med tyk og ufremkommelig underskov og er stort set ubeboet.

Hjorthøj

Hjorthøj området har i hundredvis af år været kendetegnet ved fraværet af faste byer. Eneste faste bebyggelse har længe været jarlens hal, hvor jarlen boede med sin familie, og hvor hjortens folk samledes til tinge. Men i optakten til det røde år, befæstede man Jarlhøjen og grundlagde byen Ravnsborg. Skoven i området blev desuden fældet i stor udstrækning. Ikke kun for at bygge byer, men også for at bygge en stor del af de krigsmaskiner der blev brugt i oprøret, især de der blev brugt til at belejre borgen Kastalin, de kongetro styrkers hovedfæstning i fastlandet.

Læs mere om Hjorthøj og Ravnø

Høfnø

Øen og jarldømmet Høfnø, hører under Jarl Gorm, der sidder på størstedelen af Rikervids militære flåde. Øen har en stor naturlig havn og er kendt for sine mange prægtige skibsværfter. Det største værft er Bogi-værftet der er ledet af Raakel Bogi. Høfnø jarldømmet er afhængig af støtte fra de store skibsbyggerfamilier for at holde magten.

Folket på Høfnø, er et stolt og konservativt folkefærd, som ikke bryder sig meget om forandringer. Man holder ære over alt andet og hvis man vil vise sit værd, kan man gøre det til søs eller i strid. Hvis man ikke har sejlet eller bevist sine færdigheder i kamp, kommer man ikke langt på Høfnø. De er også kendt for at være meget jordnære og gæstfri, og folk må gerne have andre traditioner og kulturer, så længe de holder det for sig selv. Øens befolkning er stolt af sit håndværk med træ og sin tradition med skibe og søfart.

Høfnøs hærstyrke består af Skibsfamiliernes flåde som er under jarlens kommando. Så derfor har jarlen af Høfnø en stor flåde som patruljere Rikervids grænsefarvande i øst. Høfnø råder desuden over den absolut største flåde i hele Rikervid. Derudover har Høfnø en mindre stående landstyrke med krigere.

Jaxø

Primært dækket af skove. En del ulve og vilde dyr på øen (kommet over isen om vinteren). Store prægtige jagte bliver afholdt af Storjarlen Rolfsgard. Mod nordvest er der mange klipper ud mod Ulfjax.

Skjolgat

Strædet mellem Jaxø og fastlandet. Der er meget rolig vand året rundt. Vandet fryser over om vinteren, så man de fleste år kan gå over.

Lilindar

En lille bjergkæde mellem Smidjun og Andarat. Der kommer en særlig lyd fra tinderne når blæsten passere den, noget der i særdeleshed kan høres i de kolde måneder af året. Det siges at kæden er en familie af kæmpe jætter der er faldet i søvn for længe siden og det er snorken fra deres søvn som kan høres.

Kaldargat

Det store stræde der skiller den nordlige del af Rikervid med resten af landet.

Stenrif: Et farligt rev med udmundingen af Kaldargat der nærmest gør det umuligt at sejle igennem uden lokal hjælp. Myterne siger at revet er opstået i en stor kamp mellem havets store dyr og de dødes ribben er det der stikker op.

Munner

Munner er en rig fiskerby der ligger ved udmundingen af Kaldargat. Traditionelt har Munner ikke været underlagt et jarldømme, men været en selvstyrende fristad. Munnerboerne lever af fiskeri og lossejlads gennem det farlige Stenrif. De er kendt som nogle barske typer. Tidligere har de indkrævet told fra skibe der skulle ind og ud af Kaldargat og er derfor ikke videre vellidt i området.

Kaupa

I det sydligste Rikervid, på grænsen til Aquilon ligger det store jarldømme Kaupa. Området er marskland og generelt ret tyndt befolket, med befolkningen koncentreret ved kysten, særligt i Kaupaborg. Området er et handelscentrum, der både handler med Aquilon og med de få skibe der vover det vilde Vesterhavet. 

Kaupafjorden er den største fjord i Rikervid og er sejlbar helt ind til Kaupaborg, selv med store skibe. Mindre skibe kan fortsætte op af Raga Elven, dog kan sejlskibe ikke sejle under broen i Kaupaborg uden at lægge masten.

Kauupaborg er hovedbyen i området og her bor det meste af befolkningen. Byen ligger i bunden af Kaupafjorden og ved mundingen af Raga Elven. Hen over den brusende flod er der bygget en imponerende bro, der i urolige tider er tungt bevogtet. Byen ligger omkring et større fæstningsværk. 

Klettir

Klettir har i lang tid ikke været meget andet end en gold klippeø der stak op fra havets dyb. Der er ikke meget jord at finde på Klettir så ingen mennesker har nogensinde slået sig ned for at drive landbrug og den eneste form for føde der er at finde er fisk og fugle.

I dag er akademiet ledet af et konsortium bestående af rektor og dekanerne for de forskellige fakulteter. Tilhørende dette konsortium er en håndfuld protektorer der fungerer som akademiets diplomater til resten af Rikervid. Læs mere om Klettir

Rolfsborg

Rolfborg er landets største fæstningsværk og den tidligere konges borg. Det meste af Rolfborg by er indenfor murene, så der er trangt og her finder man huse helt op i fem etager. 

Byen er også kendt for at være hjemsted for Ingolf Smeds esse. 

Efter Kongen blev besejret og byen indtaget under Det Røde År erklærede byen sig for fristad under ledelse af dronningens vagtmester, Friherre Etlar. Byens borgmester, Friherre Etlar og de rige guilde- og lausmestre oprettede et byråd, der leder byen. Rådet siger at de fortsat vil lede byen indtil den rette konge vender tilbage. 

Smidjun

Stort dalområde nord for Hjorthøj der tidligere har haft deres stridigheder med hinanden. Det er dækket af skov og mange åløb. Hovedbyen i området er Kastalin by der har sit navn fra den gamle fæstning den omringer.
Området er kendt for deres våbensmede, der laver mesterlige sværd af Stenbakkestål. Under det Røde År var himlen i dalen sort af røg, luften fyldes med hamrenes klingende sang og elven løb sort med os fra smedjerne.
Støttede kongen under krigen. Den nuværende Storjarl, Roar, nedstammer fra Smidjun.

Kastalin er en gamle og imponerende fæstning er en af de vigtigste borge i Rikervid, og hjemsted for Odinkaar slægten, Jarlerne i Smidjun. Borgen ligger yderst på næsset, hvor den er nem at forsvare. Fæstningen er aldrig blevet indtaget, heller ikke under borgerkrigen, hvor krigsmaskiner fra Hjorthøj, bombarderede borgens mure i ugevis. Efterhånden er den omkringliggende by vokset til en vigtig handelsby. 

Snorrefjeld

Et bjergområde beboet af jægere og fiskere i små fattige landsbyer. De har tidligere været anset som et ubetydeligt område og først efter Det Røde År er de trådt i karakter og er begyndt at blande sig.

Området er plaget af Is-kæmper, der tidligere holdt sig oppe i fjeldene, men som er begyndt at trænge længere sydpå.

Stenbakken

Bjergkæden Stenbakken er hjem til jarldømmet af samme navn. Fra bjergene udvindes Rikervids fineste jernmalm. Mod øst beskytter en fæstning passet. Gudrun er landets første kvindelige jard og er tidligere hertug af Rikervid. 

Læs mere om Stenbakken

Svartfjeldene

Store sneklædte fjelde på grænsen mellem Rikervid og Aquilon. Klipperne er næsten sorte. Tyndt befolket jarldømme. Kendt som et meget reserveret folkefærd der er skeptiske overfor fremmede. Lokale stridigheder mellem landsbyerne nord og syd for Raga Elven. Stridighederne går generationer tilbage og kan udvikle sig til indædte blodfejder.

Synavid

Mindre jarldømme. Har set rigtig meget blod i Det Røde År grundet den store mængde af indflydelsesrige druider der tidligere var i området. Flere af de store kultsteder fra druidernes tid er at finde i Synavid.
Modsat forventet valgte jarlen fra Synavid tidligt at slutte sig til Hrafnir i krigen. 

Thy

Jarldømmet Thy er relativt tyndt befolket da området ligger på den vilde vestkyst, hvor der ikke er meget andet end klitter og det vilde hav. På kysten ligger fæstningsværket Jasperborg, der ikke har set kamp i mange generationer. Området er ind imellem plaget af jætter og rotter. 

I modsætning til det mest af resten af Rikervid var Thy ikke indblandet i Det Røde År.

Thy er nok mest kendt for udtrykket: Gå af Thy til.

Trefal

Trefal er et mindre jarldømme inde i landet, der er dækket af skov. Byerne ligger stadig dybt i lysninger inde i skoven. Mellem byerne slynger smalle veje sig som tunneler gennem skoven. Trefal er kendt for deres snedkere og tømrere.

Ulfjax

Ulfjax har aldrig været et jarldømme, men det er ikke mærkeligt, da den ufrugtbare ø er domineret af vindomsuste golde bjerge og klipper. Ud over en større gruppe af krigere fra Bjørnekulten er Ulfjax ubeboet. 

Kulten har traditionelt været allieret med kongemagten. Under det Røde År var mange bekymrede for at Bjørnekulten skulle støtte kongen. Overraskende hold de sig dog hjemme og man har ikke set meget til dem i det forgangne år.

Utlag og Jokulin

Jokulin er en vindomsust og kold ø. Øen er rig å fugleliv, men er ellers ubeboet. Det rygtes at de fredløse fra tid til anden søger tilflugt på øen.
Utlag er også en lille ø dækket af granskov. Utlag er kendt for at være en røverbule der huser fredløse.
Farvandet omkring øerne er farligt og man skal være stedkendt for at navigere det. Øerne er netop blevet etableret som jarldømme, under Jens Kroger.

Aquilon

Nabolandet mod syd, er et monarki, med en stor og kompleks adelsstand. Teknologisk og kulturelt er de langt foran Rikervid, men Rikervid er dog i stor stil influeret af Aquilon. Rikervidanske modernister, henter inspiration fra Aquilon og har taget krigsmaskiner og krudt med til Rikervid. Der er dog stadig langt imellem skydevåben i Rikervid.