Landet Rikervid > Klettir

Klettir

Klettir har i lang tid ikke været meget andet end en gold klippeø der stak op fra havets dyb. Der er ikke meget jord at finde på Klettir så ingen mennesker har nogensinde slået sig ned for at drive landbrug og den eneste form for føde der er at finde er fisk og fugle.

Øen har i lang tid ikke været meget andet end en gold klippeø der stak op fra havets dyb. Der er ikke meget jord at finde på Klettir så ingen mennesker har nogensinde slået sig ned for at drive landbrug og den eneste form for føde der er at finde er fisk og fugle.

For et par generationer siden kom viden om krudtet til Rikervid og der skete en stor ulykke på et gods inde på fastlandet hvor man eksperimenterede. Godset sprang i luften og store dele af det lokale skovområde blev brændt ned i processen. Denne ulykke resulterede i en lov fra den daværende storjarl at alt form for produktion af farlig alkymi, i særdeleshed krudt, kun måtte foregå på Klettir og at denne ø nu for fremtiden skulle tilhøre alkymisternes laug.

Denne omvæltning krævede en nytænkning inden for lauget og en ny struktur med et akademi som base, blev den nye lederform på øen.

I dag er akademiet ledet af et konsortium bestående af rektor og dekanerne for de forskellige fakulteter. Tilhørende dette konsortium er en håndfuld protektorer der fungere som akademiets diplomater til resten af Rikervid.

Klettir er yderst afhængig af import fra resten af Rikervid og derfor foregår der meget handel ved øens store havn, der er blevet sprunget i klipperne.

Akademiet har altid haft en sund skepsis overfor druiderne og af denne grund var de hurtige til at vælge side med Hrafnir i krigen. Skolen stillede artillerister til rådighed og byggede de første belejringsmaskiner til krigen. Grundet krigen er akademiet relativ godt befæstet og store artilleripjecer vogter over de vigtige steder på øen.